Open the menu

Ventilatie

Schone en frisse lucht op de werkplek is erg belangrijk. Door goed te ventileren krijg je frisse lucht. De meeste panden zijn tegenwoordig goed geïsoleerd waardoor natuurlijke ventilatie via kieren en naden niet meer werkt. Daarom gebruiken we vaak mechanische ventilatie of ventilatie met warmteterugwinning. Maar hoe lang is het geleden dat de kanalen gereinigd zijn? Laat ze regelmatig reinigen door onze ervaren monteurs.

Afhankelijk van uw installatie en de situatie worden kanalen gereinigd en filters vervangen. Daarover geven we u graag advies op maat.

Kanaalreiniging

Het reinigen van kanalen was altijd erg lastig en arbeidsintensief. Klimacom maakt gebruik van een speciaal reinigingssysteem dat ook de moeilijk bereikbare plekken kan reinigen. Een zeer geavanceerde robot met camera spoort de probleemgebieden op en pakt ze aan. Het spuit reinigingspoeder via perslucht in de kanalen en laat een antistatische laag achter waardoor het kanaal langer schoon blijft. Bovendien krijgt u een duidelijk beeld van de uitgevoerde werkzaamheden omdat de camera de beelden geeft van het kanaalsysteem voor en na de reiniging. Dat geeft een goed gevoel. 

Onderzoek binnenklimaat

Hoe gezond is de lucht die de werknemers dagelijks inademen? Laat de luchtkwaliteit onderzoeken en aan de hand van luchtmonsters informeren we u over de concentratie van bepaalde stoffen in de lucht en geven we advies over hoe u deze stoffen kan voorkomen. Klagen uw werknemers over kou of tocht in het bedrijf? Dan kan slechte thermische isolatie de oorzaak zijn. Een thermografische camera maakt warmteverlies zichtbaar. Klimacom kan dit onderzoek voor u laten doen.

Technisch installatieonderzoek

Wilt u de onderhoudsstaat van uw luchtbehandelingsinstallatie weten? Laat Klimacom een technisch onderzoek voor u doen. Een goed onderhoud en de juiste afstelling van de klimaatinstallatie is essentieel voor het creëren van een evenwichtig en prettig binnenmilieu. Bovendien wordt het optimale rendement van de installatie alleen behaald als het systeem technisch in goede staat is en juist is afgesteld. Onderzoeken wijzen uit dat dit bij maar liefst 70% van alle installaties niet het geval is, waardoor het energieverbruik onnodig hoog is. Ook kunnen we licht, lucht, geluid en temperatuur toetsen aan de grenswaarden vastgelegd aan het bouwbesluit. Alles voor een goed binnenmilieu.

Maak een afspraak voor onderhoud of onderzoek. 

  • Jarenlange ervaring
  • Langere levensduur
  • Erkende monteurs
Een Webba website